2013. október 16., szerda

Rendhagyó földrajzóra Erdővidék Múzeumában

Kedd este teltházas vetítettképes előadást tartott dr. Csiszér Levente földrajz-angol szakos tanár – Szemelvények a baróti medence természetföldrajzából címmel – a Tortoma Önképző kör keretén belül. Az érdeklődő közönség figyelemfelkeltő adatokat ismerhetett meg az említett területről.
            Az előadó elmesélte, 1991-ben csöppent Erdővidékre, már akkor foglalkoztatta a kérdés, melyet majd a bemutatott doktori disszertációjában kutatott, mit tart ő baróti medencének. „Földrajztudományban a határok nem lineárisak. Erdővidék jóval meghaladja azt, amit én baróti medencének tartok.” – mondta. Kutatásának első nagy célkitűzése bizonyítani, létezik olyan, hogy baróti medence, de különbözik a román forrásanyagokban leírtaktól, különálló földrajzi egység. Második célja a természetföldrajzi tények összegyűjtése létező kiadványok hiányában. Miután sikerült behatárolnia a kutatott területet, térképeket készített annak domborzatáról. Mint megtudtuk, mezőgazdasági szempontból nagyon jól kihasználható a térség legnagyobb része. Nem kell földcsuszamlásra biztosítást kötni, mivel kevés erre veszélyes pontok találhatóak a baróti medencében. Éghajlati adatokért a baróti meteorológiai állomáshoz fordult, ahonnan 1963-től 2010-ig vizsgálódott. Kiderült, állandó, folyamatos hőmérsékletemelkedés jellemző a vidékre. Egy régi katonai térképen bemutatta, sokkal több erdő volt a tizennyolcadik század végén, mint most.
            Végezetül ismertette az általa kidolgozott fejlődési irány lehetőségeket, amelyek a munkaerő kivándorlásának visszaszorítására, az altalajkincsek (márga, andezit, diatomit, mészkő, ásványvíz) kihasználására, a turizmus fellendítésére vonatkoztak.


Bardocz Andrea

Érettségiről tanévkezdéskor

Bizakodva tekintenek az érettségire a 2013-2014-es tanév végzősei. Gyengének tartják az utóbbi évek eredményeit, de szerintük tanulással és céltudatos felkészüléssel meg lehet szerezni az átmenő osztályzatokat. Három tizenkettedikes diákot kérdeztünk meg a témáról.  
            László Laura, 18 éves, turisztika szakos diák szerint az eredmények gyengék, gond van a diákok hozzáállásával, de sokat számít a felkészítő pedagógus segítsége is. „A tanárok nem tudnak levizsgázni diákjaik helyett, de segíthetnek megérteni a leadott anyagot, ami sokszor nem érthető számunkra. Ha a diák komolyan meg akarja szerezni a diplomát, és tudatosan készül az érettségire, akkor születhetnek jobb eredmények is” – mondta. Elképzelése szerint több időt fog tanulásra fordítani, megpróbál jobban odafigyelni a tanórai magyarázatra, esetleg külön felkészítő órákat vesz, ha szükségesnek érzi, Román Nyelv és Irodalomból és Matematikából. „Jövőre is ugyanilyen gyenge eredmények várhatóak, nem lesz változás ezen a téren. Motiválni kellene a diákokat, mondjuk rövidebb leckékkel, melyekhez nagyobb kedvvel állnánk tanulni”.
            Nyikó Anetta, 18 éves, matematika-informatika szakos diák szerint gyengék az idei eredmények is, „de úgy vélem, hogy aki komolyan odaállt az egészhez, annak sikerült is. A felkészülés szerintem már az első osztálytól indul. Fokozatosan kéne tanítani és tanulni, nem csak felmérő dolgozatokra és nem csak az érettségi előtt pár hónappal. Igaz, az elvárások túl magasak, de a diákok meg túl lazán veszik az egész folyamatot. Nincsenek kitűzött céljaik, hanem egyik napról a másikra élnek. Motiválni kellene a végzősöket, mutatni nekik egy biztosabb jövőképet, itt konkrétan a munkahelyekre értem, minek tanuljon egy diák, ha tudja, itthon úgysem talál majd munkahelyet? Sajnos az országban nincs esélyünk érvényesülni, külföldi mezőmunkához pedig nem szükséges diploma” – mondta. „Másfelől viszont nem vagyok benne biztos, hogy minden diák iskolába való, mert vannak olyanok, akiknek a magaviseletével komoly gondok vannak. A tanügybe is olyan tanárok kerülnek be, akik nem oda valóak, az egész országban a tanári szakma a lehető legalacsonyabb szintre süllyedt, mert az megy manapság tanárnak, aki nem tud máshová menni. Szóval, az én meglátásom szerint ez az oka a gyenge érettségi eredményeknek” – fűzte hozzá.
Az érettségi vizsgára való felkészülés egy hosszú folyamat, amit időben meg kell kezdeni, állítja, ő már tavaly elkezdte kidolgozni a Román Nyelv és Irodalom, illetve a Matematika tételeket. Emellett ugyanolyan fontosnak tartja a stressz-helyzetek megfelelő kezelését is, mivel a túlzott stressz csökkenti a teljesítményt. Jövőre a videokamerák mellé lehallgató készülékeket is fognak telepíteni a vizsgatermekbe – ezzel is próbálják kiszűrni a csalásokat – ami még tovább fokozhatja majd a vizsgázók idegességét.
Soós Ildikó, 18 éves, matematika-informatika szakos diák pozitívan szemléli a helyzetet, „Idén jobbak az eredmények, mint tavaly, remélem jövőre még jobbak lesznek, bár drasztikusan nem fog nőni a sikeres vizsgázók száma, de a diákok komolyabban veszik az érettségit, tanulnak, 40%-os sikert a mi iskolánk is elérhet következő alkalommal” – mondta. Múlt évben összesen harminc diáknak sikerült megírni az átmenő osztályzathoz szükséges dolgozatokat, míg idén a két vizsgaidőszakot összevéve ötvenhatnak, ami mindenképpen haladásnak számít. (a szerk. megj.) Évfolyamtársainak az tanácsolja, hogy vegyék komolyan, tanuljanak sokat, ha a szaktanár nem nyújt elegendő segítséget, akkor próbálják meg önerőből kihozni a maximumot önmagukból.
A vélemények megoszlanak az alacsony sikerrátát illetően, viszont abban mind egyetértenek, hogy, tanulni, folyamatosan készülni kell a siker érdekében.


Bardocz Andrea

Negyvenedik Erdővidéki Futóverseny


Szombat délelőtt diákok százai lepték el a baróti iskolai sportpályát a 40. Erdővidéki Kupa futóverseny alkalmával. Máté Sándor sporttanár nyitotta meg a versenyt, bemutatta a meghívottakat, akik az iskola tanárai voltak, Demeter Miklós tanár és tanfelügyelő, Orbán István tanár, Kövér Sándor az első erdővidéki futóversenyek főszervezője, Kodolányi András, Révész Katalin, a Román Olimpiai Akadémia Kovászna megyei fiókjának elnöke, aki háromszor is első helyezést ért el ezen a versenyen. A szabályok ismertetése után bemutatta a tombolán megnyerhető három kerékpárt, beszédét a „Győzzön a jobbik!” felkiáltással zárta.
            A verseny lezajlása után következett a 399 befutó közül a kiemelkedők díjazása. A csapatversenyben holtversenyben második helyezést ért el a bardoci Benkő József általános iskola és az erdőfülei általános iskola, első helyezésben részesült a baróti Gaál Mózes általános iskola csapata. Különdíjban részesült Komporály Viktor vállalkozó, aki 2005 óta támogatja anyagilag a futóversenyt, legalább egy kerékpárral, de idén, a 40. verseny alkalmával három kerékpárt és egyéb kisebb ajándéktárgyakat is felajánlott.
            A Román Olimpiai Akadémia Kovászna Megyei fiókja nevében Révész Katalin külön díjazott. Elismerésben részesült Kolumbán Anna, aki a legfiatalabb résztvevő volt és Égető Hunor, aki a legidősebb a diákok közül, továbbá minden negyvenedik befutó. Díjazta az Open (nyitott) kategória két résztvevőjét, Aczél Attilát és Costea Róbertet; Barta Imre tornatanárt, aki mind a negyven verseny szervezésében részt vett. Méltatta a legtöbb futót toborzó Baróti Szabó Dávid iskolaközpontot és a szintén baróti Gaál Mózes általános iskolát, valamint a legkevesebb sportolót toborzó felsőrákosi és köpeci általános iskolákat valamint Komporály Viktor vállalkozót és a szervezők csoportját.
            Máté Sándor záróbeszédében köszönetet mondott a baróti városi tanácsnak, mely első alkalommal támogatta a rendezvényt, a megyei Sportigazgatóságnak, a Baróti Szabó Dávid iskolaközpont és a Gaál Mózes általános iskola igazgatóságának, munkaközösségének. „Jövőre is lesz Erdővidéki Kupa futóverseny, a hagyományt tovább szeretnénk vinni. Továbbra is lesz Open, vagyis nyitott kategória, szeretnénk minél több jelentkezőt” – fűzte hozzá Máté. A tombolasorsolások után egy, a nyerteseket megörökítő fényképpel zárult a nap.


Bardocz Andrea


2013. október 7., hétfő

Nevetéstől volt hangos a vagyasi kultúrotthon


Csütörtök este kilépve a mindennapos rutinból Erdővidék humorkedvelő népe a vargyasi kultúrotthonban gyűlt össze a Szomszédnéni Produkciós Iroda humortársulat fellépését megtekinteni. A Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs alkotta páros a Vargyasi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (VADFIE) meghívására jött először Erdővidékre, erdélyi turnéjuk alkalmával. „Szerettünk volna újabb vidám perceket okozni az erdővidéki közönségnek, mivel a Székely Góbék fellépése – a Felsőrákosi Falunap keretén belül – elnyerte tetszésüket” – nyilatkozta Balázsi Tímea Vadfie tag.
Sütő Gábor népművész köszöntet mondott a Vadfie-nak, a Vargyasi Helyi Tanácsnak, a Vargyasi Unitárius Egyházközségnek valamint az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egyletnek (ODFIE), akik közreműködtek az est megszervezésében s jelenlétükkel támogatták lezajlását.
A humortásulatnak sikerült már az első mondattal megnevettetni a több, mint kétszázharminc fős közönséget s ez így folytatódott másfél órán keresztül. Legkedveltebb humorbombáik a székely emberről szóltak. „Az est után még egy napot maradtak, amit pihenéssel, a másnapi fellépésre való készüléssel és Vargyas község megismerésével töltöttek” – mondta Balázsi Tímea.


Bardocz Andrea