2012. szeptember 26., szerda

Két évtizedes partnerség

Megjelent: 
Erdővidékben 2012.07.13
Unitárius Közlöny 2012. Augusztus


Az erdélyi és amerikai egyházközségek közötti testvéregyházközségi kapcsolat 1990-ben indult. Az amerikai Unitárius Univerzalista Egyház Központja igyekezett minden erdélyi unitárius egyházközségnek hasonló lélekszámú gyülekezetet találni. A baróti gyülekezetet 1992-ben társították a New Jersey állambeli Summittal. Az elmúlt húsz év alatt mind erkölcsi, mind anyagi hatható segítséget nyújtottak, rengeteget támogattak, gyakran látogattak Barótra különböző összetételű csoportok.
            A testvérkapcsolat huszadik évfordulója alkalmából Barótra látogatott egy kisebb csoport Jean Crichton írónő, kapcsolattartó vezetésével. A hat felnőttből és hat ifjúból álló csapat egy hetet töltött városunkban. Július elsején rendhagyó istentiszteletet tartott templomunkban Emilie Boggis ifjúsági lelkész. Beszédében a testvérkapcsolat fogalmáról beszélt, kapcsolatunk kezdetéről, mennyire fontos az ember életében egy kísérő jelenléte, aki ugyanazokkal a gondokkal küzd, vagy épp ugyanazok az örömei. Az összetartozás jelképeként a jelenlevők egy-egy karkötőt kaptak, a gyülekezetet pedig egy kehellyel lepték meg. Ezt követően kerti fogadásra került sor, ahol helyi tánc- és zenekarok, énekesek tették felejthetetlenné az együtt töltött délutánt. Közel kétszáz vendég vett részt az ünnepen.
            A következő napokban amerikai vendégeink a helyi városházát, múzeumot, árvaházat, környékbeli falvak, Kisbacon, Nagyajta, Bölön, Vargyas templomait, nevezetességeit látogatták meg.
            Az ifjúsági lelkész, a hat ifjú és néhány helyi kiskorú táborozni mentek a fülei erdőre. Az ott töltött három nap alatt sokat tanultak egymástól, mind az amerikai, mind a helyi fiatalok. Különböző csoportos játékok segítették az ismerkedést, barátkozást. Amikor megértésbeli nehézségek léptek fel, segített a zene. Megtanultuk elfogadni és szeretni egymást nyelvi, vagy bármiféle különbségek ellenére. A tábor harmadik napján kirándulásra került sor az Almási Barlanghoz, ahol a túravezető Demeter Zoltán és Szabó Imre az Elveszett Világ Természetvédelmi, Turista és Barlangász Egyesület vezetó tagjai voltak.
            Az együtt töltött hét folyamán a hangsúly a testvérkapcsolat megerősítésére, kibővítésére esett. Egyben sikerült felkelteni egymás érdeklődését a másik anyanyelve iránt. A hét során rengeteg angol szóval bővült fiataljaink szókincse, amerikai testvéreink is tanultak magyar szavakat.
            Az utolsó itt töltött napon Segesvárra látogattak vendégeink, ahol megnézték a várost, a domb tetején levő templomot, ajándékot vásároltak barátaiknak, családtagjaiknak. Este közös vacsorán búcsúzhattak el a vendégek vendéglátóiktól. A táborozó fiatalok ajándékba kaptak egy-egy huszadik évfordulós fehér pólót, amelyet aláírattak egymással és öleléssel búcsúztak.
            Szombaton délelőtt könnyekkel küszködve, szűnni nem akaró ölelésekkel búcsúztunk egymástól amielőtt a busz elhajtott velük a bukaresti repülőtér fele. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése