2015. március 2., hétfő

Közgyűlés az unitáriusoknál

Négy új taggal bővűlt a vezetőség

Múlt vasárnap került sor az éves beszámolóra és a vezetőség háromévenkénti újraválasztására a baróti unitárius egyházközségben. Az istentiszteletet követően Kiss Alpár lelkész számokban fejezte ki az elmúlt év történéseit, mégpedig: 4 keresztelő (2 fiú, 2 lány), 4 házasságkötés, 4 temetés (2 férfi, 2 nő), 6 konfirmáló (4 fiú, 2 lány). Kiköltözött 9 személy, beköltözött 1. Összesen 574 hívet számlál az egyház jelenleg, amelyből 125 nem fizetett egyházi adót a múlt évre. Az elmúlt év legfontosabb eredménye a járdák felújítása, amelyhez alsórákosi köveket használtak 230 négyzetméteren. A tiszteletes köszönetet mondott mindazoknak, akik önkéntes munkájukkal hozzájárultak a felújításhoz. Elmondta, a munkálat anyagi hátterét több megnyert pályázat, a hívek, és az amerikai testvéregyház adománya biztosította. Egy másik fontos esemény a 19 fős (12 ifjú és 7 felnőtt) amerikai csoport látogatása volt a summiti testvéregyházközségtől, „ami felejthetetlen élmény marad minkét résznek”. A tiszteletes megjegyezte, hogy az ifjúsági egylet működése rendszeres. Megköszönte a nőszövetség tevékenységét. Huszonöt fős csoport látogatott Dévára, akik részt vettek a Dávid Ferenc emlékzarándoklaton. Az idei tervek között szerepel egy 8-12 tagú csoport látogatása Summitból október végén. Látogatásuk elsődleges célja, hogy részt vegyenek a Hallottak napi gyertyagyújtáson a vendéglátó családokkal, illetve a dévai emlékzarándoklaton egy héttel később. A beszámoló után sor került a keblitanács és keblivezetőség újraválasztására az elkövetkezendő 3 évre. A vezetőségnek összesen 27 tagja van, akik közül négyet frissen választottak: Bogyor Attila, Demeter Mária (a nőszövetség elnöke), Papuc Róbert és Zsombori Csaba. A gondnoki és pénztáros szerepét újabb három évre Fazakas László illetve Egyed Anna fogják betölteni. Demeter Zoltánt jegyzőnek választották. A nőszövetség immár egy éves tevékenységéről Demeter Mária, elnök számolt be, felsorolva az általuk szervezett eseményeket: farsangi szeretetvendégség, nőnap, Bogyor Katalin írországi útjáról való vetítése, Háromszék-Felsőfehéri egyházkör nőszövetségi közgyűlésén való részvétel, UNOSZ (Unitárius Nők Országos Szövetsége) konferencián való részvétel, őszi termésekkel díszítették a templomot, idősek vasárnapja, animációs világnap, gyűjtés a Lókodi Öregotthon lakói számára. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése