2015. április 13., hétfő

Esperesi vizsgálószék a baróti unitárius egyházközségbenMúlt szombaton, április 11-én, szállt ki a baróti unitárius egyházközségbe és annak olaszteleki leányegyházközségébe a Háromszék-Felsőfehér egyházmegye esperesi vizsgálószéke, amelynek tagjai: Török István esperes, Erdő-B. Vilmos felügyelőgondnok, Boros János a Magyar Unitárius Egyház főgondnoka, felügyelőgondnok, Szabó Előd egyházköri jegyző A kétévente tartott vizsgálat során górcső alá kerül az egyházközségek valláserkölcsi élete, nevelési, közigazgatási és vagyoni ügyei. A vizsgálószék rendben és helyén talált minden dokumentumot. Fontos, eredményes munkának értékelte a Nőszövetség megalakulását, az ifjúsági egylet működését, jónak értékelte az egyházi életet. Sikerként nyugtázták a múlt évben felújított lépcsőket és járdát, az amerikai testvéregyházközség látogatását, amelynek eredményeképpen még jobban megerősödött a több mint húsz éves kapcsolat és újabb barátságok születtek. A vizsgálószék megelégedését fejezte ki a baróti unitárius egyházközség működésével kapcsolatban: „példaképnek is lehet mondani az Önök munkásságát” – hangzott el összegzésként. A rövid értékelés után, amely a kebli tanács jelenlétében hangzott el, nyílt beszélgetésre került sor. Olyan problémákra mutattak rá a jelenlevők, mint a szegénység, a szakemberhiány, az utak állapota, az emberközi kommunikáció hiánya, előítéletek. Érdekes tényként elhangzott az is, hogy a unitárius egyház az, ahonnan a legkevesebben mennek el. Ez alapján vonták le a következtetést, miszerint az egyházközségi összefogás lehetséges kulcsa a problémák megoldásának; “Egy közösség akkor erősödik, ha mindenki kiveszi a részét a munkából.” Az összefoglaló után Szabó Előd, ürmösi unitárius lelkész prédikált János evangéliumának 16-ik részéből a 16-18-ig terjedő versek alapján. Délután 3 órától az olaszteleki leányegyházközségben istentiszteletet tartott Székely Kinga Réka homoródszentpéteri unitárius lelkész az esperesi vizsgálószék jelenlétében. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése